Bestyrelsen
Formand Kuno Nørskov Tingbakken 82 41 93 08 15
Næstformand Paw Rosenvard Tingbakken 13 86 99 80 01
Kasserer Frede Madsen Tingbakken 11 20 85 70 15
Sekretær Lene Chüsler Søndergade 24 22 63 27 66
Udlejning Jan Petersen Hornvej 27 21 37 37 80
Michelle Quizau Borgergade 6 26 13 31 14
vakant  

 

vakant    
vakant    
1. Suppleant Frank Thuesen    
2. Suppleant Ove Jørgensen    
3. Suppleant vakantForeningens formål er at varetage medlemmernes interesser i kulturel og idrætslig henseende, medvirke til almennyttig oplysning samt styrke foreningslivet i byen.
Foreningen skal så vidt muligt sikre sig et nært samarbejde med øvrige foreninger i Gjern, for derved at styrke fællesskabet og søge fælles interesser til gavn for borgerne i Gjern. Foreningen er ikke partipolitisk, og kan udelukkende have holdninger der er med til at sikre og udvikle et aktivt lokalmiljø i Gjern.