Bestyrelsen
Formand Kuno Nørskov Tingbakken 82 41 93 08 15
Næstformand Rikke Pedersen Amerikavej 21 30 23 32 10
Kasserer Paw Rosenvard Tingbakken 13 86 99 80 01
Sekretær Klaus Klausen Ejnar Nielsens Vej 7 22 71 97 32
Flagalle Jan Petersen Hornvej 27 21 37 37 80
vakant    
vakant    
1. Suppleant vakant    
2. Suppleant vakant    Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i kulturel og idrætslig henseende, medvirke til almennyttig oplysning samt styrke foreningslivet i byen.
Foreningen skal så vidt muligt sikre sig et nært samarbejde med øvrige foreninger i Gjern, for derved at styrke fællesskabet og søge fælles interesser til gavn for borgerne i Gjern. Foreningen er ikke partipolitisk, og kan udelukkende have holdninger der er med til at sikre og udvikle et aktivt lokalmiljø i Gjern.