Bag om Borgerforeningen
Gjern Borgerforening blev stiftet som Gjern Håndværker- og borgerforening den 12. september 1907. Som årerne gik, blev foreningen til en ren Borgerforening, der blev hørt af Gjern Kommune i forbindelse med lokalplaner, der kunne have betydning for borgerne i Gjern. Det var blandt andet Borgerforeningens fortjeneste at telefonen kom til Gjern. Desuden kom borgerforeningen til at stå for en lang række af arrangementerne i byen. Heriblandt Sct. Hans fest, Juletræsfest og fugleskydning. I forbindelse med den nye komunalreform, overgik den politiske del til et nyt lokalråd. Dermed er Gjern Borgerforenings fremtidige formål blandt andet at stå for en lang række arrangementer for borgerne. Alle husstande/virksomheder i byen opfordres til at blive støttemedlem samt at deltage i de mange aktiviteter, der er med til at styrke sammenholdet i Gjern.

Vel mødt!

Bestyrelsen


Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i kulturel og idrætslig henseende, medvirke til almennyttig oplysning samt styrke foreningslivet i byen.
Foreningen skal så vidt muligt sikre sig et nært samarbejde med øvrige foreninger i Gjern, for derved at styrke fællesskabet og søge fælles interesser til gavn for borgerne i Gjern. Foreningen er ikke partipolitisk, og kan udelukkende have holdninger der er med til at sikre og udvikle et aktivt lokalmiljø i Gjern.